Zoals de meesten reeds is opgevallen, prijkt er bovenaan de zondagsbrief al ee
n tijdje een nieuw logo.

PK Logo kleur iconIn opdracht van de kerkenraad heeft de huisstijlgroep een logo bedacht dat past bij de Pauluskerk anno 2016. Wij wilden dat het logo een reflectie is van de identiteit van de Pauluskerk en uitstraalt wat de kerk wil zijn.

De grootste verandering ten opzichte van het oude logo is dat het beeld niet van buiten naar binnen gericht is (zicht op de kerk) maar van binnen naar buiten. Wij willen geen kerk op afstand zijn, maar open en gastvrij naar de mensen om ons heen.

De duif is duidelijk herkenbaar in het logo. Dit beeld komt van ons doopvont. Het verwijst naar de Heilige Geest die onder ons aanwezig is als wij samenkomen in Jezus naam. Het beeld van de duif is verdeeld in vieren. Het licht schijnt van buiten door de ramen op de duif; een verwijzing naar het grote raam in de zuidgevel van de Pauluskerk.

In de kleur-uitvoering van het logo hebben de ramen meerdere kleuren, als verwijzing naar de verscheidenheid aan mensen binnen de gemeente. De tinten komen overeen met de kleuren van het kerkelijke jaar. Samen vormen zij echter, net als de ramen van de Pauluskerk één geheel.

Tot slot vormt de ruimte tussen de vier ramen een kruis, als verwijzing naar het kruis van Christus dat bij ons centraal staat.”