14 februari 2016 is weer de eerste zondag in de lijdenstijd, deze tijd noemen we ook wel veertigdagentijd. Daarom staat er vanaf vanmorgen tot en met Pasen een symbolische schikking voor in de kerk. De schikkingen worden gemaakt rondom het thema ‘Gaan’. ‘Gaan’ is op veel manieren te duiden.

In de eerste plaats denken we hier aan het op weg gaan van Jezus naar Jeruzalem, aan alle gebeurtenissen daar, die uiteindelijk uitlopen op zijn dood en opstanding.
Wij, mensen gaan de komende weken ook op weg naar het Paasfeest. De Bijbellezingen in de diensten wijzen ons de weg. Tegelijkertijd worden wij opgeroepen om op weg te gaan met én naar onze naaste. Daar wijzen de schikkingen van deze veertigdagentijd op.

In de ochtenddienst van 14 februari is het thema van de preek ‘navolging’ zijn. Jezus spreekt daar zelf over in Lukas 9. Dit is ‘terug te vinden’ in de schikking. Kenmerkend deze weken zijn de schoenen. Zij geven vorm aan het op-weg-zijn. De ondergrond is paars, de kleur van boete, inkeer en rouw. De schoenen zijn wit, teken van licht en zuiverheid.

Schoenen aan om op met Hem op weg te gaan. 
Die ons voorgaat naar de ander 
voorgaat naar leven
Zijn weg van liefde blijkt zwaar
Biddend zoeken naar kracht
Waar anderen slapen
Blijft U waken
Ons houvast.