De maand juli komt dichterbij, de maand waarin wij per kerkdienst 100 gemeenteleden in de Pauluskerk hopen te ontvangen. In de bijlage bij deze zondagsbrief vindt u alvast in verkorte en duidelijke vorm de algemene regels die gelden en een overzicht van de indeling van de zitplaatsen per bank. We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten, al zal het anders zijn dan voorheen, zoals onze predikant ook schrijft in het Protestants Kerknieuws van deze week. Er mag bijvoorbeeld niet worden gezongen en er moet onderling afstand worden gehouden. Informatie over het aanmelden voor de kerkdiensten volgt later via deze weg.

Wilt u mensen die de zondagsbrief nog niet ontvangen hierop attent maken. Zij kunnen zich bij mij per e-mail aanmelden om de zondagsbrief te ontvangen. Heeft u vragen, tips of opmerkingen, die kunt u per e-mail bij mij bekend maken. Annelous Hage- de Gier, scriba@pauluskerkgouda.nl