Vanuit de Protestantse gemeente Gouda worden er – in deze coronatijd – wekelijks vespers gehouden in de Sint Jan, medegeorganiseerd door ons gemeentelid Joas van der Schoot. Deze vespers beginnen om 19.30 uur en kunt u online meebeleven via vespersgouda.nl. U kunt de vespers ook op een later moment terugkijken, afgelopen woensdag 10 juni was onze predikant de voorganger. Een meditatief moment van stilte en gebed midden in de week. De vespers hebben de opbouw van een avondgebed. Het avondgebed volgt de klassieke opbouw van de Vespers. Er is een vaste orde van dienst gebaseerd op de ‘Orde voor het avondgebed’ zoals opgenomen in het Dienstboek, een proeve (1998).

  • We komen in stilte binnen. Het licht van Christus is zichtbaar aanwezig in de brandende Paaskaars.
  • Er klinkt ‘Musica pro Deo’ (muziek als offer aan God), gevolgd door een Openingsvers.
  • Het hart van de Vespers is het gezongen Psalmgebed. We reciteren de onberijmde tekst op één of meerdere ‘Psalmtonen’/’Abdijtonen’, afgewisseld met een ‘Antifoon’. Veelal klinkt de Psalm van de zondag voorafgaand aan de Vespers.
  • De Schriftlezing is genomen uit het Rooster bij het dagelijks gebed uit het genoemde Dienstboek.
  • Na geruime stilte klinkt opnieuw ‘Musica pro Deo’ en vervolgens het Magnificat, de Lofzang van Maria.
  • We bidden een avondgebed, doen voorbede en besluiten met het Onze Vader.

Na het zingen van een avondlied wordt de gebedsdienst besloten met een zegenbede, waarna in stilte de kerk wordt verlaten.