Binnen de kerkenraad is de vacature van kerkrentmeester nog steeds beschikbaar. De kerkrentmeesters functioneren als een team van 4 personen (bij volledige bezetting) en hebben elk een eigen takenpakket.

Taken kerkrentmeester

Een belangrijke taak van de kerkrentmeesters is onder andere het verder vernieuwen en moderniseren van de ondersteuning van de eredienst en het onderhoud van kerkgebouw en pastorie.

Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk in:

  • de verbouwing van De Brug,
  • plannen met de uitgang aan het Van Hogendorpplein,
  • de technologie van de streaming, 
  • ondersteuning van de diensten,
  • technologie voor collectes en Kerkbalans,
  • gebruik van social media: website, Pauluskerkapp, Pauluskerk-facebook.

Interesse?

Het is fijn als u houdt van contact met mensen en goed kunt organiseren. Lijkt het u leuk om op deze manier uw steentje bij te dragen aan de voortgang van onze gemeente of weet u namen van gemeenteleden die volgens u geschikt zijn, dan kunt u die indienen bij de scriba Annelous Hage, via scriba@pauluskerkgouda.nl.