We zijn op zoek naar versterking van het oppasteam: dames en heren, jong en oud. 

Crèche

Elke zondagochtend tijdens de dienst worden de jongste kinderen van de kerk opgevangen in de crèche (0-4 jaar). Het is een gezellige boel met elkaar! Tijdens de oppasdienst draag je, samen met minimaal twee anderen, zorg voor de kinderen die de crèche bezoeken. Je bent ongeveer één keer per zes weken aan de beurt om op te passen.  

Voor aanmelding, vragen of meer informatie: caroline.van.der.schoot@pauluskerkgouda.nl of via tel. 06-14965856.