Vanuit de TFC van Miep van Leeuwen

Tijdens haar laatste verlof heeft Miep van Leeuwen een grote beslissing genomen. Na 10 jaar komt Miep in mei 2022 definitief terug naar Nederland. In de nieuwsbrief nummer 24 van 29/11/2021 schrijft Miep hoe ze tot deze voor haar moeilijke beslissing is gekomen. De nieuwsbrief met de  titel Afscheid is te vinden op haar website: www.miepvanleeuwen.nl Als TFC (= Thuisfrontcommissie) willen wij u bedanken voor uw betrokkenheid en financiële steun. Mede daardoor kon Miep zo lang werkzaam zijn in Siërra Leone.

Alice de Wit