Op Hemelvaartsdag vond de eerste editie plaats van het Vurig Fietstheater 2016. Deze fietstocht door Gouda voerde langs een negental klassieke en moderne heiligen, zoals bijvoorbeeld Paulus, Clara van Assisi, Albert Schweitzer en zuster Neelie v/d Veen. Gemeenteleden uit verschillende wijken verbeeldden hun inspirerende leven. Ik las enthousiaste verhalen en zag mooie foto’s van deelnemers.

Ik schrijf nu wel in de verleden tijd, maar voor hen die niet konden op Hemelvaartsdag komt er een herkansing op Tweede Pinksterdag, de tweede editie dus. Dat geldt ook voor hen die niet alle 9 heiligen konden bezoeken of die het gewoon nog een keer willen ondergaan. Zelf zal ik in de huid kruipen van Albert Schweitzer.
De fietstocht is voor jong en oud. Voor kinderen vanaf 7 jaar is er een speciale uitdaging. Zij kunnen door middel van een speurtocht ontdekken welk attribuut iedere heilige kenmerkt. Het is trouwens ook heel goed geschikt om iemand mee te nemen die niet zo kerkelijk betrokken is. Het is een prachtige manier om met het geloof kennis te maken, op een ontspannen wijze. Hier vindt u het programma.

Mail met: linda.gerben@gmail.com Bedankt!