Wijkgebonden collecte – zondag 12 maart

Op zondag 12 maart mag het doel van de diaconale collecte door de wijkgemeente worden gekozen. Als er een diaconaal doel is dat u na aan het hart ligt mag u dat, met motivatie, deze week mailen naar: rinus.molenaar@pauluskerkgouda.nl. Als er meerdere doelen worden aangedragen zullen de diakenen door middel van loting het doel van de collecte bepalen.