UPDATE; Sedermaaltijd – 6 april

Op donderdag 6 april is er van 17.30-19.00 uur een sedermaaltijd in de Pauluskerk. Aansluitend is er een Vesper en voor de jeugd een PaasChallenge. De maaltijd is voor jong en oud; welkom om aan te schuiven! Aanmelden kan tot uiterlijk 2 april via de intekenlijst in de Brug of per mail naar mariettesneep@gmail.com

Meer informatie over de sedermaaltijd is te vinden op www.pauluskerkgouda.nl/sedermaaltijd en op het prikbord in de Brug. 

Aan tafel!; Sedermaaltijd – 6 april

Dat willen we ook op Witte donderdag 6 april concreet maken met een gezamenlijke Sedermaaltijd. Aansluitend is er een Vesper en voor de jeugd een PaasChallenge. De liturgie van deze maaltijd bevat veel elementen, waarbij vooral kinderen en jongeren op een speelse manier leren over het verhaal van de uittocht, over wat het betekent dat God hen bevrijdde en hun vrijheid en rijkdom schonk. Net zoals God de Israëlieten bevrijdde uit de slavernij, zo wil Hij ons ook vrijheid geven door Jezus. Zoals Israël de uittocht uit Egypte elk jaar moet gedenken, zo gedenken wij de dood en opstanding van Jezus Christus als moment van bevrijding tijdens het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag, maar dit keer ook met de Sedermaaltijd op donderdag. Informatie hierover kunt u vinden op www.pauluskerkgouda.nl/ sedermaaltijd of op het prikbord in de Brug. Aanmelden tot uiterlijk 31 maart via de intekenlijst in de Brug of per mail naar mariettesneep@gmail.com.

Sedermaaltijd, donderdag 6 april (Witte Donderdag)
Tijd: 17.30u – 19.00u

Locatie: Pauluskerk Gouda

 

 

Het vieren van de sedermaaltijd is een mooie manier om toe te leven naar Pasen. Wat houdt deze maaltijd precies in en waarom zouden we dit Joodse feest als christenen vieren?

 

Met Pesach vieren de Joden dat God hen uit Egypte heeft uitgeleid. De Israëlieten werden onderdrukt door de Egyptenaren, ze moesten als slaven voor hen werken. God zag dat ze het slecht hadden en bevrijdde hen van deze onderdrukking. Tien plagen zorgden ervoor dat de Farao de Israëlieten liet gaan. God leidde hen weg, door de woestijn, naar het beloofde land. Met Pesach wordt dit verhaal van bevrijding herdacht. Het joodse feest duurt in totaal zeven of acht dagen.

 

De liturgie van de sedermaaltijd bevat veel elementen, waarbij vooral kinderen en jongeren op een speelse manier leren over het verhaal van de uittocht, over wat het betekende dat God hen bevrijdde en over dat ze nu in vrijheid en rijkdom leven. Het Joodse Pesach, of ook wel: Pascha, en het christelijke paasfeest liggen dicht bij elkaar: ons paasfeest is geënt op het Joodse Pascha. De symboliek van het Pascha is ook toe te passen op het paasfeest. De Joden werden bevrijd van de onderdrukking van de Egyptenaren. Christenen worden met Pasen ook op een bepaalde manier bevrijd, namelijk van de zonde. Daarnaast is er een vergelijking te trekken tussen het offerlam dat geslacht wordt met Pascha en Christus die stierf aan het kruis. Christus wordt ook wel het ‘Lam Gods’ genoemd.

 

Ook Jezus vierde jaarlijks de Pesachmaaltijd. Hij deed dat – vlak voor zijn sterven – voor de laatste keer samen met zijn vrienden in Jeruzalem. Net zoals God de Israëlieten bevrijdde uit slavernij, zo wil Hij ook ons vrijheid geven. En Jezus gaat ons voor daarin. Zoals de gebeurtenis van de uittocht uit Egypte steeds verteld werd, zo is het ook met de dood en de opstanding van Jezus. En zoals de uittocht herdacht wordt tijdens de sedermaaltijd, zo herdenken we de dood en opstanding van Jezus tijdens het avondmaal op goede vrijdag.

 

We nodigen u en jou van harte uit om de sedermaaltijd mee te vieren, de maaltijd is geschikt voor alle leeftijden. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 maart 2023 via mariettesneep@gmail.com  of via de intekenlijst in de Brug (prikbord).

Na de Sedermaaltijd is er gelegenheid om naar de Versperdienst te gaan. Voor de jeugd is er een PaasChallenge in het Jeugdhonk.