De GemeenteGroeiGroep is een gespreksgroep waar we op ontspannen wijze met elkaar in gesprek gaan. We gebruiken daarbij de toegankelijke methode van het Evangelisch Werkverband. Het thema voor dit jaar is ‘Leven in het koninkrijk’.

Aanstaande donderdag 18 februari 2016 is het onderwerp: ‘Van geven word je rijk’. We lezen Matteüs 6: 1-4 en 1 Timotheus 6: 17-19 en gaan in gesprek met elkaar over hebzucht of vrijgevigheid. U of jij bent van harte welkom om 19.45 uur, voor koffie en thee. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af. We komen bij elkaar in jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk.

Meer informatie

Indien u/je belangstelling hebt en meer wilt weten of als u/je graag deel wilt deelnemen, maar niet op donderdag kunt (want er zijn ook groeigroepen op andere avonden) neem dan contact op met onze ouderling vorming en toerusting Rien Trouborst.

Meer informatie