De actie voor de voedselbank om zegels te sparen voor de gratis pakketten van de Plus supermarkt is inmiddels afgerond. We hebben vier kaarten vol gekregen maar ook kregen we al een compleet pakket bij de inzameling van de goederen tijdens de avondmaalsdienst.

Ook hebben we gemerkt dat veel overgebleven zegels al rechtstreeks worden teruggegeven aan de supermarkt die deze (overgebleven) zegels opspaart en de pakketten aan de voedselbank schenkt. Al met al weer een geslaagde actie, waarvoor we iedereen die heeft meegeholpen bedanken. Namens de cliënten van de voedselbank daarom weer onze hartelijke dank!