Zoals elk jaar willen we ook dit jaar willen we de cliënten van de Voedselbank voor de paasdagen een goed gevuld levensmiddelenpakket meegeven. Ruim 400 pakketten zijn er elke week nodig en zeker vlak voor de paasdagen.

Evenals vorig jaar organiseren de diaconieën van de PKN Gouda samen met Winkelcentrum Bloemendaal en de Lions een inzamelingsactie op zaterdag 19 maart van 8.30-17.00 uur. Wij hopen dat het net als de voorgaande jaren weer een groot succes wordt. Hierbij hebben wij uw hulp heel hard nodig. Wij zoeken mensen om flyers / boodschappenlijstjes uit te delen en om de levensmiddelen bij een kraam in ontvangst te nemen. Als er ongeveer 5 mensen per wijkgemeente meehelpen dan hebben we voldoende vrijwilligers voor die dag. Alvast onze hartelijke dank.

Meld u aan bij diaken Idelette van Maaren en geef aan waar uw voorkeur naar uitgaat zoals flyeren en/of inzamelen van de aangeboden levensmiddelen. Wilt u ook aangeven welk dagdeel ( morgen/middag) u uitkomt!

Contact met Idelette van Maaren