Op Sulawesi heeft een vreselijke natuurramp plaatsgevonden.
Een tsunami op het Indonesische eiland heeft zeker 1200 mensen het leven gekost.
Lokale christelijke hulporganisatie zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp.
Het Werelddiaconaat Gouda wil graag namens de PKN Gouda een helpende hand bieden.
Aankomende zondag 14 oktober staan de melkbussen open voor de slachtoffers van de tsunami op Sulawesi.
Uw gift zal door de diaconie verdubbeld worden.

Graag rekenen wij op zondag op uw steun aan de getroffenen.

U vindt HIER meer informatie en de mogelijkheid om via IDEAL uw gift over te maken.