Vanuit het cluster Rijkdom & Armoede worden er ieder jaar kerstattenties uitgereikt aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het gaat hier om een financiële attentie, zodat er toch wat extra’s gedaan kan worden tijdens de feestdagen.

Mocht u in uw omgeving personen en/of gezinnen kennen met financiële problemen, waar een kerstattentie welkom is dan kunt u deze namen en adressen en uit hoeveel personen het huishouden bestaat aan ons doorgeven. Zou u dit voor 20 november kunnen doen?

 Vriendelijk bedankt,  Namens diaconie Rijkdom & Armoede

Mirjam van den Berg, 0612627775/ Mirjam.van.den.berg@pauluskerkgouda.nl