Preken van november 2019

4 Items

Preek over Psalm 71:21b,22a op zondagmorgen 24 november 2019 (laatste zondag van het kerkelijk jaar)

mededelingen zingen           Gezang 280:1 stil gebed  votum en groet openingstekst        ‘Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten’, zegt de HERE. (Jesaja 66:13a) zingen                       Gezang 14:2,3,5  geloofsbelijdenis   met de woorden van zondag 1 uit de Heidelbergse Catechismus zingen           Gezang 403:1,2 gebed om verlichting met de Heilige Geest kindermoment Hebben jullie gezien wat hier op […]

Preek over 1 Korinthe 12:11 op zondagmorgen 17 november 2019

afkondigingen  zingen                       Psalm 33:7  stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.’ (1 Petrus 4:10) zingen (met combo)        Hemelhoog 232 ‘Laat het huis gevuld zijn’ lezing van het gebod […]

Preek over 1 Korinthe 12:3 op zondagavond 10 november 2019

afkondigingen  zingen                       Psalm 139:1,2  stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘(…) Jezus nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de […]

Preek over Markus 6:37a op zondagmorgen 3 november 2019 (diaconale zondag)

zingen           Psalm 146:3,4 stil gebed votum en groet openingstekst   ‘Stelt uw hoop op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En doet goed, weest rijk aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen.’ (1 Timoteüs 6:17b,18) zingen (met combo)         Hemelhoog 707 Met open armen (Schrijvers voor Gerechtigheid) lezing van het gebod       […]