Preken van november 2022

3 Items

Preek over Openbaring 22:20-21 op zondagmorgen 20 november 2022 (Eeuwigheidszondag)

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Psalm 139:1,4 stil gebed  votum en groet        openingstekst         (Jezus zegt:) ‘Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.’ (Openbaring 3:11) lied                             Lied 280:1-5  lezing van gebod van God         uit Romeinen 12:9-17 zingen           Psalm 27:7 gebed om verlichting met […]

Preek over Exodus 14:1-9, 21-31 op zondagmorgen 6 november 2022 in Gouwestein

door

welkom en mededelingen   zingen           Gezang 14:1,2 uit het Liedboek voor de kerken 1973 ‘De Heer is mijn Herder’ stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar uw voetstappen bleven onzichtbaar.’ (Psalm 77:20) zingen           Psalm 77:7,8 uit de Oude Berijming ‘’k Zal gedenken hoe […]

Liedpreek over Lied 943 in de gezamenlijke dienst met wijkgemeente Oostpoort op 2 november 2022 (dankdag voor gewas en arbeid)

door

welkom en mededelingen aanvangslied          Psalm 138:1,4 stil gebed votum en groet  aanvangstekst      Gods goedheid houdt ons staande                                     zolang de wereld staat!                                     Houdt dan de lofzang gaande                                     voor God die leven laat. (Psalm 107:1 ber.) zingen           Psalm 107:1,10 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing             Jesaja 40:21-31 zingen   Lied […]