Preken van februari 2020

4 Items

Preek over Matteüs 7:24 op zondagmorgen 16 februari 2020 (doopdienst)

mededelingen aanvangslied          Psalm 139:1,7  stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof.’ (Judas 20) zingen           Opwekking 488 Heer, ik kom tot U de dopelingen worden binnengebracht lezing doopformulier doopgebed doopvragen kindermoment Kijk eens wat ik hier heb meegenomen. Wat is […]

Preek over 2 Korinthe 8:1-15 op zondagavond 9 februari 2020

zingen           Psalm 72:1,4 stil gebed votum en groet aanvangsteksten        ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mede.’ (1 Korinthe 12:26a) ‘Broeders en zusters, met een beroep op Gods ​barmhartigheid​ vraag ik u om uzelf als een levend, ​heilig​ en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware […]

Preek over Genesis 4:13-15 op zondagavond 2 februari 2020 (voortzetting/dankzegging Heilig Avondmaal)

zingen           Psalm 107:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Doe aan mij een teken ten goede  ; zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden, wanneer Ú, HERE, mij geholpen en vertroost hebt.’ (Psalm 86:17, Herzien Statenvertaling) zingen           Psalm 107:2,3 voortzetting Heilig Avondmaal   lezen aan tafel        Openbaring 19:5-9 zingen aan tafel      Gezang 459:5 gebed […]

Preek op zondagmorgen 2 februari 2020 (viering Heilig Avondmaal)

zingen           Evangelische Liedbundel 217 U maakt ons één stil gebed votum en groet aanvangstekst        Jezus zei toen Hij het avondmaal instelde: ‘Ik verzeker jullie: Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het ​koninkrijk van God.’ (Markus 14:25) zingen           Psalm 34:4 […]