Preken van december 2018

6 Items

Preek op Eerste Kerstdag 2018 (Thema: Hier wordt geschiedenis gemaakt)

zingen                       Gezang 138:1-4 stil gebed votum en groet  aanvangstekst        ‘Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.’ (Titus 2:11) zingen           Gezang 139:1-3 lezing van het gebod des Heren           uit Efeze 5 Cantorij Cantabile zingt   Ook voor u (van Tom Parker) gebed kindermoment Dit boek vond ik ooit in een boekhandel: De geschiedenis van […]

Overweging op Kerstavond 2018 (Thema: Onverwachte wijze)

zingen           Gezang 145:1,3 stil gebed votum en groet aanvangstekst    ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn.’ (Lukas 2:11, uit: Bijbel in Gewone Taal) zingen (met combo)          – Halleluja, looft de Heer (Kees Kraayenoord) – Kom, vier het feest met mij (Sela) gesprekje […]

Preek over Jesaja 11:1 op zondagmorgen 16 december 2018 (3e adventszondag)

zingen           Psalm 72:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.’ (Openbaring 22:16b) zingen           Gezang 125:1,2,4 lezing van de Tien Woorden en de ‘samenvatting’   uit Deuteronomium 5 en 6 zingen (met combo)   Psalmen voor Nu 130 gebed om de verlichting met de Heilige Geest zingen (met […]

Preek over Psalm 24 op zondagavond 9 december (2e adventszondag + voortzetting en dankzegging heilig avondmaal)

zingen           Psalm 100:1,3 stil gebed votum en groet  openingstekst        ‘Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, de zee bruisen en alles wat daar leeft. Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, laten alle bomen jubelen voor de HEER, want Hij is in aantocht.’ (Psalm 96:11-13a) zingen           Gezang 125:1,4 voortzetting […]

Liedpreek over Gezang 116 op zondagmorgen 2 december (1e advent + doopdienst)

welkom en mededelingen aanvangslied (met combo)          Op Toonhoogte 251 ‘Als alles duister is’. stil gebed votum en groet      aanvangstekst          ‘Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken zijn belofte aan duizenden geslachten, het verbond dat Hij sloot met Abraham.’ (Psalm 105:8,9a) zingen           Gezang 434:1,5 binnenbrengen van de dopeling lezen van doopformulier doopgebed vragen voor de […]