Preken van maart 2023

3 Items

Preek over Lucas 7:36-50 op zondagmorgen 19 maart 2023

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Psalm 133:1,3 ‘Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen’            stil gebed  votum en groet openingstekst ‘Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij U.’ zingen  (lied van verootmoediging en schuldbelijdenis)         Hemelhoog 286 ‘Vader, vol van vrees en schaamte’ woord van […]

Preek over Marcus 9:24 op zondagmorgen 12 maart 2023

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Lied 556:1,3 ‘Alles wat over ons geschreven is’          stil gebed votum en groet              openingstekst ‘Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze voorouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen […]

Preek over Spreuken 30:7-9 op woensdagavond 8 maart 2023 in een gezamenlijke dienst in de Oostpoort (biddag)

door

welkom en mededelingen  aanvangslied                      Psalm 65:1  stil gebed votum en groet  aanvangstekst        ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden.’ (Filippenzen 4:6) zingen           Hemelhoog 275 ‘Heer, ik kom tot U’ gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing             Spreuken 30:1-9 zingen           […]