Preken van mei 2017

3 Items

Preek over Psalm 97

zingen         Psalm 93:1,4 stil gebed votum en groet aanvangstekst  Kom, laat ons jubelen voor de HERE, juichen ter ere van de rots van ons heil. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen, ter ere van Hem juichen bij snarenspel. Want de HERE is een groot God, een groot Koning, boven alle goden. (Psalm 95:1-3 […]

Preek over Psalm 139 op zondagavond 14 mei 2017

zingen         Psalm 75:1 stil gebed votum en groet openingstekst       Jezus zegt: ‘Het eeuwige leven is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. (Johannes 17:3) gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriflezing 1    Psalm 139:1-6 zingen     Gezang 326:1,5 verkondiging  Een […]

Preek over Psalm 124

zingen         Gezang 416 stil gebed votum en groet openingstekst       Dan ga ik op tot Gods altaren,                                      tot God, mijn God, de bron van vreugd (Psalm 43:4 oude berijming) zingen         Psalm 43:3,4 lezing van het gebod des […]