Preken van januari 2022

5 Items

Preek over Genesis 9:12,13 op zondagmorgen 23 januari 2022 (doopdienst)

door

orgelspel  mededelingen  zingen (met combo)         Breng ons samen van Sela stil gebed  votum en groet aanvangstekst  ‘En zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten…en een regenboog was rondom de troon.’ (Openbaring 4:2b,3b) zingen (met combo)         Doop van Sela de dopeling wordt binnengebracht lezing doopformulier doopgebed doopvragen zingen kinderlied (met […]

Preek over Glas 14 ‘De prediking van Johannes de Doper’ op zondagmiddag 16 januari 2022 in de Sint-Jan (Goudse Glazendienst)

door

Inleidend orgelspel           Improvisatie over Gezang 741 Liedboek 2013 (Johannes de Doper) Welkom en mededelingen Intredelied   Psalm 1 Antifoon 710a (voor de geboortedag van Johannes) ‘In de schoot van mijn moeder riep Hij mij, stelde mij tot licht voor de volken’ (Jes. 49:1, 6) Psalm 1 Antifoon 710a (voor de geboortedag van Johannes) Stil gebed […]

Preek over Johannes 1:16,17 op zondagmorgen 9 januari 2022

door

orgelspel mededelingen stil gebed votum en groet aanvangstekst         ‘Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is door Christus Jezus.’ (Efeze 2:7) lied     Evangelische Liedbundel 249 Door uw genade, Vader gebod des Heren   uit Spreuken 3:1-10 gebed om de verlichting met de Heilige […]

Liedpreek over Gezang 479/Lied 978 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ op 1 januari 2022 (nieuwjaarsdienst)

door

orgelspel  inleidende muziek door cantorij ‘Fallt mit danken, fallt mit loben’ – Weihnachtsoratorium, BWV 248 – J.S. Bach welkom en mededelingen  cantorij         ‘Jesus richte mein Beginnen’ uit: Weihnachtsoratorium, BWV 248 – J.S. Bach   zingen           Psalm 91:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.’ (Hebreeën 13:8) […]

Preek over Ruth 4:13-22 op 31 december 2021 (oudjaarsdienst)

door

orgelspel  welkom en mededelingen door ouderling van dienst stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Heer, U bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.’ (Psalm 90:1) lied     Psalm 90:1,2 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing            Ruth 1:19-22 en 4:13-22 verkondiging Gemeente van Jezus Christus, In de beroemde Sixtijnse Kapel in […]