Preken van september 2016

4 Items

Preek over Psalm 27:8 op zondagavond 25 september 2016 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

zingen          Psalm 107:1 stil gebed votum en groet                aanvangstekst       ‘Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar mij toe halen.’ (Johannes 12:32) zingen          Psalm 107:2,3 voortzetting Heilig Avondmaal Aan tafel werd gelezen Jesaja 12:1-3 en gezongen Gezang 434:2 gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezing          Psalm 27:7-14 […]

Meditatie over Psalm 27:5a op zondagmorgen 26 september 2016 (viering Heilig Avondmaal)

aanvangslied         Psalm 62:1 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.’ (Psalm 62:8) zingen          Psalm 62:5 gebed om de verlichting met de Heilige Geest verhaaltje voor de kinderen Ik heb iets meegenomen. Het is helemaal niet groot. Nee, dit kun je gerust wel […]

Preek over Psalm 19 op zondagmorgen 18 september 2016 (startdienst)

zingen         Gezang 479:1 stil gebed votum en groet     openingstekst        ‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt […]

Preek over Job 1:6-22 op zondagmorgen 4 september 2016

aanvangslied         Psalm 138:1 stil gebed votum          en groet     aanvangstekst       ‘Keer U tot ons, HEER – hoe lang nog? Ontferm U over uw dienaren.’ (Psalm 90:13) zingen          Gezang 313:1,5,6 gebod          De Tien Woorden als smeking uit het Dienstboek zingen          Psalm 25:2 gebed om verlichting met de Heilige Geest zingen          kinderlied ELB 448 kindermoment Wat heb […]