Preken van januari 2020

4 Items

Preek over Glas 15 ‘De doop van Jezus door Johannes’ op zondagmiddag 19 januari 2020 (Goudse Glazendienst)

inleidend orgelspel           ‘Christ, unser Herr, zum Jordan kam’, BWV 684 – J.S. Bach (1685-1750) welkom en mededelingen  zingen           achtereenvolgens antifoon NLB 514a, Ps 72:1, 2, 3 en antifoon NLB 514a stil gebed votum en groet       aanvangstekst        ‘De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te […]

Preek over 1 Korinthe 12:1-16 en 2 Samuël 9 op zondagmorgen 12 januari 2020

afkondigingen  zingen                       Psalm 107:1  stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Bij U is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.’ (Psalm 36:10) zingen (met combo)         Op Toonhoogte 375 ‘Zoekend naar licht in het duister’ lezing van het gebod des Heren           Vanuit Leviticus 19, de zgn. Heiligheidswet; (1-4, 11-18, 31-7) zingen           Gezang […]

Liedpreek over Gezang 397 op 31 december 2019 (oudjaarsdienst)

zingen           Psalm 90:1 stil gebed  votum en groet  openingstekst      ‘Voor alle tijden hebt U de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar U houdt stand, zij zullen als kleren verslijten, U verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen, maar U blijft dezelfde, uw jaren nemen geen einde. […]