Preken van december 2021

5 Items

Preek over Matteüs 2:1-12 op Eerste Kerstdag 25 december 2021

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Gezang 138:1,2,4 (1 en 4 door gemeente, 2 door sopraan) stil gebed votum en groet aanvangstekst        Bileam profeteerde ooit: ‘Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël.’ (Numeri 24:17) lied     Psalm 98:1,2 lezing van het gebod des Heren           uit Filippenzen 2:1-15 zingen           Gezang 134 (in wisselzang met sopraan) […]

Preek over Ruth 2 op zondagmiddag 5 december 2021 (tweede advent en voortzetting/dankzegging avondmaal)

door

orgelspel  mededelingen   zingen          Gezang 118:2 stil gebed  votum en groet aanvangstekst         ‘Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEER bestuurt zijn voetstappen.’ (Spreuken 16:9, Herziene Statenvertaling) zingen                       Psalm 61:3 voortzetting viering heilig avondmaal lezen    Johannes 6:54-57 dankgebed en gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezing     Ruth 2 verkondiging     Thema: Een […]

Preek over Ruth 1:19a op zondagmorgen 5 december 2021 (tweede advent en viering avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen  aansteken van adventskaarsen en gedichtje door Saar de Jong  zingen           Gezang 118:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst         ‘Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in […]