Preken van mei 2021

4 Items

Preek over Handelingen 6:8-15, 7:54-8:3 op zondagavond 30 mei 2021 (Zondag van de Vervolgde Kerk)

door

orgelspel welkom en mededelingen ouderling van dienst  stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden.’ (2 Timoteüs 3:12) lied                       Psalm 31:11,12  gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing            Handelingen 6:8-15; 7:54-8:4 verkondiging Gemeente van […]

Preek over Openbaring 4:5b op zondagmorgen 23 mei 2021 (Pinksteren)

door

orgelspel  welkom en mededelingen door ouderling van dienst  stil gebed  votum en groet aanvangstekst        Jezus heeft gezegd: ‘Wanneer de Pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal Die over Mij getuigen.’ (Johannes 15:26) lied     Evangelische Liedbundel 152 Veni Sancte Spiritus […]

Preek over Johannes 14:18 op zondagmorgen 16 mei 2021

door

orgelspel  mededelingen  stil gebed  votum en groet  aanvangstekst        ‘Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan.’ (Psalm 27:10) zingen           Psalm 146:1,5 (op de melodie van Joh. de Heer)  lezing van het gebod       uit 1 Thessalonicenzen 4 (1-12) gebed om de verlichting met de Heilige Geest  kinderlied    Hemelhoog 426 ‘Ik ben […]

Preek over Psalm 44:24a op zondagmorgen 9 mei 2021

door

orgelspel  mededelingen stil gebed  votum en groet  openingstekst  ‘Met luider stem roep ik tot de HERE, Met luider stem smeek ik de HERE; ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit, ik maak Hem mijn benauwdheid bekend.’ (Psalm 142:2,3 NBG-vertaling) zingen           Psalm 121:1,2 lezing van Tien Woorden als smeking   zingen           Evangelische Liedbundel 308:1,3 […]