Preken van oktober 2017

4 Items

Preek n.a.v. 500 jaar Reformatie op zondagavond 29 oktober 2017

zingen         Psalm 95:1 stil gebed votum en groet openingstekst       ‘Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen.’ (1 Korinthe 9:19) zingen         Evangelische Liedbundel 244a: vers 1 en 2 ‘Het Lutherlied’ gebed om verlichting met de Heilige Geest schriftlezing                    Galaten […]

Preek over 1 Petrus 2:4,5 op zondagmorgen 8 oktober 2017 (bevestiging ambtsdragers)

zingen         Psalm 118:7 stil gebed votum en groet openingstekst       ‘Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.’ (Psalm 127:1a) zingen          Psalm 118:5,8 lezing van het gebod des Heren uit 1 Thessalonicenzen 5 (12-24) zingen          Evangelische Liedbundel 302 (als lied van verootmoediging) gebed zingen          kinderlied ELB 455 ‘Kijk daar, een metselaar’ kindermoment Kijk wat […]

Preek over Romeinen 13:1-7 op zondagavond 1 oktober 2017 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

zingen         Psalm 24:1 stil gebed votum en groet openingstekst       ‘Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen, dat ze van niemand mogen kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.’ (Titus 3:1,2) voortzetting Heilig Avondmaal aan tafel […]

Meditatie over Romeinen 13:8 op zondagmorgen 1 oktober 2017 (viering Heilig Avondmaal)

aanvangslied         Psalm 133:1 stil gebed votum en groet openingstekst  ‘Alle dingen hebben tijd,                               maar Gods liefde eeuwigheid.’ (Gezang 426) zingen          Gezang 426:1,2 gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment schriftlezing   Romeinen 13:8 zingen          Evangelische Liedbundel 203 tekstlezing   ‘Wees elkaar […]