Preken van maart 2016

6 Items

Preek over Lukas 24:5b,6a op zondagmorgen 27 maart 2016 (Eerste Paasdag)

de orde van dienst: zingen voor de dienst     –         Evangelische Liedbundel 122:1-4 – Evangelische Liedbundel 125:1-3 – Evangelische Liedbundel 18 welkom en afkondigingenzingen         Psalm 68:7 stil gebed votum en groet     openingstekst        ‘‘De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? (…) Laten we God danken, die ons door […]

Preek over Openbaring 5:6a op vrijdagavond 25 maart 2016 (Goede Vrijdag)

de orde van dienst: aanvangslied         Gezang 177:1,2 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed Hij zijn mond niet open.’ (Jesaja 53:7) zingen         Gezang 187:1 […]

Meditatie over Galaten 2:17-21 en 6:14-17 tijdens gezamenlijke vesper in de Stille Week op donderdagavond 24 maart 2016

de orde van dienst: stilte  bemoediging en groet zingen         Opwekking 614 Voorganger: O Heer, God van mijn bevrijding, een dag lang schreeuwde ik, bij nacht                     nog stond ik tegenover U. Allen: Laat komen voor uw aanschijn mijn gebed, neig uw oor tot mijn geroep! zingen         Psalm 43:3,5 gebed schriftlezing          Galaten 2:17-21 en 6:14-17 zingen         […]

Meditatie over 1 Petrus 2:18-25 tijdens vesper in Stille Week op maandag 21 maart 2016

de orde van dienst: stilte bemoediging en groet zingen         Gezang 173:1,3,5 Voorganger: Behoed mij, God, ik schuil bij U. Allen: Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding. zingen         Psalm 71:1,8 gebed schriftlezing          1 Petrus 2:18-25. zingen         Gezang 328:1 overdenking          Gistermorgen in de kerk. De belijdenisdienst van o.a. Job in […]

Preek over Exodus 3:7, 8a op zondagmorgen 13 maart 2016

zingen         Psalm 43:1 stil gebed votum en groet             aanvangstekst        ‘In al hun nood was ook Hijzelf in nood.’ (Jesaja 63:9a) zingen                   Psalm 43:2,3,4 lezing van het gebod des Heren         Tien Woorden als smeking (uit dienstboek) zingen                   Evangelische Liedbundel 308:1,3 gebed om de verlichting met de Heilige Geest kinderlied    Evangelische Liedbundel 435 kindermoment                                                                                                                                  Kijk […]

Preek over ‘Wie niet weg is… is gezien’ (dienst met verstandelijk gehandicapten)

Preek over Marcus 10:46-52 op zondagmorgen 6 maart 2016 (dienst met mensen met een verstandelijke beperking)   Orde van dienst: Voordat we gaan zingen komen eerst de dominee,  ouderlingen, diakenen en helpers binnen en wordt de bijbel neergelegd. Zingen voor de dienst: Geroepen om te zingen 152 + Alles wordt nieuw II:22 Welkom De paaskaars wordt […]