Preken van april 2017

6 Items

Preek over Lukas 24:5b,6a op Eerste Paasdag 16 april 2017

welkom en afkondigingen zingen         Psalm 118:1,9 over de nieuwe paaskaars stil gebed votum en groet openingstekst        Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt!’ (1 Korinthe 15:20a) zingen          Gezang 64 uit de oude Hervormde bundel lezing van het gebod  uit Kolossenzen 3 Cantorij Cantabile zingt  Opwekking 545 gebed om de verlichting met de Heilige Geest […]

Preek over Lukas 23:46 op Goede Vrijdagavond 14 april 2017

aanvangslied         Gezang 178:1,4 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij (dat is Christus) zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.’ (Filippezen 2:8) zingen Evangelische Liedbundel 114 gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezing  Lukas […]

Preek over Psalm 88 op zondagmorgen 9 april 2017

zingen         Gezang 182:1 stil gebed votum en groet     openingstekst        ‘Hoor mijn woorden, HEER, sla acht op mijn klagen. Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God, tot U richt ik mijn bede. In de morgen, HEER, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht. (Psalm 5:2-4) zingen          […]

Preek over ‘Helden!’ in de Jongerendienst op zondagavond 2 april 2017

(deze dienst werd voorbereid en ingevuld samen met de catechisanten van de Pauluskerk) welkom en mededelingen          zingen         Opwekking 640 stil gebed votum en groet filmpje zingen         – Psalmen voor Nu 145 – Opwekking 281 gebed terugkoppeling van de vraag die een aantal catechisanten bij binnenkomst aan de kerkgangers gesteld hadden: ‘Wie is jouw/uw held en […]