Preken van april 2023

5 Items

Preek over 2 Korintiërs 12:1-10 op zondagmorgen 23 april 2023

door

orgelspel zingen           Psalm 136:1,4 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘…vol liefde heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij […]

Preek over Johannes 21:9-19 op zondagmorgen 16 april 2023

door

welkom en mededelingen  zingen             Psalm 116:1,8 ’God heb ik lief, want die getrouwe HEER’ stil gebed votum en groet openingstekst         In één van zijn brieven schrijft de apostel Petrus: ‘Voeg u bij Hem (dat is Christus), bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en […]

Preek over Lukas 24:28-35 op zondagmorgen 9 april 2023 (Eerste Paasdag)

door

welkom en mededelingen  zingen             Hemelhoog 169 ‘Daar juicht een toon’ stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is […]

Preek over Kolossenzen 2:15 op vrijdag 7 april 2023 (Goede Vrijdag)

door

orgelspel  welkom en mededelingen  aanvangslied          Lied 575:1 stil gebed votum en groet openingstekst    ‘Maar ik moge ervoor bewaard blijven anders te roemen dan in het kruis van onze Here Jezus Christus.’ (Galaten 6:14a, NBG-vertaling) zingen           Psalm 22:1,7,8 gebed om verlichting met de Heilige Geest schriftlezing             Kolossenzen 2:6-15 zingen           Hemelhoog […]

Preek over Lucas 19:41-44 op zondagmorgen 2 april 2023 (Palmzondag)

door

zingen           Psalm 118:9 stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Juich, vrouwe Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt Hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.’ (Zacharia 9:9) zingen           Lied 552  lezing van de geboden     aan de […]