Preken van november 2018

5 Items

Preek over Jozua 1:9 op zondagmorgen 25 november 2018 (laatste zondag van het kerkelijk jaar)

zingen           Psalm 121:1 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.’ (Psalm 23:4) zingen                       Gezang 14:3,5 gebodslezing    uit 1 Thessalonicenzen 5:4-11 de cantorij zingt     Opwekking 727/Psalmen voor Nu 16 ‘Mijn […]

Preek over Numeri 27:12-23 op zondagavond 18 november 2018

zingen           Psalm 73:9 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn.’ (1 Petrus 2:11a) zingen           Evangelische Liedbundel 263:1,4-6 gebed om de verlichting met de Heilige Geest        schriftlezing                        Numeri 27:12-23 zingen           Psalm 139:3,5 verkondiging Gemeente van Jezus Christus, Nooit ben ik alleen. […]

Preek over Psalm 84 op zondagmorgen 11 november 2018 in zorgcentrum Gouwestein

welkom en mededelingen openingslied     Gezang 328:1 stil gebed votum en groet zingen  Gezang 328:2,3 lezing van het gebod       samenvatting van de wet uit Mattheüs 22:35-40 zingen           Psalm 133:3 (Oude Berijming) gebed om verlichting met de Heilige Geest schriftlezing                        Psalm 84 (uit de NBG-vertaling) zingen   Psalm 84:1,2 (Oude Berijming) preek    Thema: ‘Welkom thuis!’ Gemeente van Jezus Christus, broeders […]

Preek over Jakobus 4:13-17 op woensdagavond 7 november 2018 (Dankdag)

zingen           Lied 704:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.’ (Filippenzen 4:6) zingen           Gezang 704:2.3 gebed schriftlezing            Jakobus 4:11-17 zingen           Psalm 144:1,2 verkondiging     Thema: Sub conditione Jacobi – onder voorwaarde van Jakobus Gemeente van Jezus Christus, […]

Preek over Numeri 13 en 14 op zondagmorgen 4 november 2018 (doopdienst)

welkom en mededelingen aanvangslied          Psalm 8:1,2 stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw.’ (Psalm 36:6) zingen           Gezang 304:1,3 de dopeling wordt binnengebracht lezing doopformulier doopgebed beantwoorden van de doopvragen zingen   Evangelische Liedbundel 315:1 kindermoment Wat heb ik hier bij me? De […]