Preken van april 2020

6 Items

Preek over Johannes 20:19-23 (Lockdown) op zondagmorgen 19 april 2020 (online-Jongerendienst)

welkom stil gebed  votum en groet openingstekst        ‘Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus! Hij heeft ons vanuit de hemel gezegend. Want Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven, opdat we bij Christus horen.’ (Efeze 1:3) zingen           Opwekking 701 Gebed om zegen geloofsbelijdenis    met vraag en antwoord 59-61 […]

Preek over Johannes 20:11-18 op zondagmorgen 12 april (online-Paasdienst)

inleidend orgel- en trompetspel   Daar juicht een toon welkom en mededelingen door ouderling van dienst  stil gebed votum en groet zingen Paaslied in Coronatijd (op melodie van ‘De ware kerk des Heren’ (Gezang 303) Dit is een vreemde Pasen, zo anders dan voorheen: we bidden afgezonderd, we zingen thuis alleen. Met iedereen op afstand, ook […]

Preek over Johannes 19:5b op 10 april 2020 (online-viering op Goede Vrijdag)

Orgelspel  Stil gebed Votum en groet Openingstekst        ‘Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ​ziekte​ vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op […]

Vesper op donderdagavond 9 april 2020 (online-viering in de Stille Week)

Welkom Stil gebed  Votum en Groet Aanvangstekst:   ‘Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.’ (Psalm 62: 2,3) Woorden van Bonhoeffer:          Door goede machten wonderbaar geborgen Wachten wij rustig, wat ons lot […]

Vesper op dinsdagavond 7 april 2020 (online-viering in de Stille Week)

Votum en Groet Aanvangstekst:    ‘Hoor mij, HEER, als ik tot U roep, wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt U na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,                          verberg Uw gelaat niet voor mij, wijs Uw dienaar niet […]