Preken van september 2020

3 Items

Preek over Job 28:28 op zondagmorgen 27 september 2020 (doopdienst)

door

orgelspel ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’, BWV 684 – J.S. Bach mededelingen votum en groet aanvangstekst        ‘Ontzag voor de HEER is de bron van het leven.’ (Spreuken 14:27a) lied (door ensemble Piacevole o.l.v. Gerben Budding)          Psalm 100 – Jan-Willem van Ree (uit: Cantate over Psalm 100) de dopelingen worden binnengebracht doopformulier […]

Preek over ‘Het Goede Leven’ n.a.v. Psalm 34 op zondagmorgen 13 september 2020 (startzondag)

door

welkom en mededelingen stil gebed  votum en groet openingstekst ‘Lof zij de HEER, goed is het leven als ’s Heren lof wordt aangeheven.’ (Psalm 147:1 ber.) lied     Breng ons samen van Sela lezing gebod           uit Kolossenzen 3:12-17 gebed om verlichting met de Heilige Geest  lied     Gods volk wordt uitgeleid kindermoment Ik neem jullie even […]

Preek over Psalm 78:3,4 op zondagmorgen 6 september 2020 (bevestiging ouderling en jeugdwerker)

door

welkom en mededelingen stil gebed  votum en groet openingstekst       ‘Loof dienaars van de HEER, loof de naam van de HEER. De naam van de HEER zij geprezen van nu tot in eeuwigheid.’ (Psalm 113:1,2) lied    Psalm 113 lezing gebod           vanuit Deuteronomium 10:12-21a  gebed om verlichting met de Heilige Geest  kindermoment Vandaag heb ik iets meegenomen. Weten […]