Preken van oktober 2021

3 Items

Preek over Openbaring 6 op zondagavond 10 oktober 2021

door

orgelspel  afkondigingen  zingen          Psalm 105:1 stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan, de oordelen die Hij heeft uitgesproken.’ (Psalm 105:4,5) zingen                       Psalm 105:2,3 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing               Openbaring 6 zingen                 Gezang 303:3,4  […]

Preek over Openbaring 5:9,10 op zondagavond 3 oktober 2021 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen          Psalm 107:1 stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilig natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.’ (1 Petrus 2:9) […]

Preek over Openbaring 5:5,6 op zondagmorgen 3 oktober 2021 (viering Heilig Avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen  lied     Psalm 81:1,9  stil gebed votum en groet eerste deel avondmaalformulier (voorbereiding) zingen   Evangelische Liedbundel 308:1,2 Doorgrond mijn hart gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment Wat zijn dit? Kastanjes. Ja, het is weer de tijd om die te gaan zoeken. Wie van jullie heeft ze al gevonden? Prachtig vind […]