Preken van juni 2019

2 Items

Liedpreek over Gezang 477 ‘Geest van hierboven’ op zondagmorgen 9 juni 2019 (Pinksteren)

afkondigingen  zingen                       Evangelische Liedbundel 8 Als een hert dat verlangt naar water stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor […]

Preek over Jozua 24:15b op zondagmorgen 2 juni 2019 (belijdenisdienst)

welkom en mededelingen zingen                       Psalm 149:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.’  (Romeinen 10:9) zingen (met combo)         Opwekking 599 Kom tot de Vader gebed om de verlichting met de […]