Preken van maart 2024

5 Items

Preek over Marcus 15:33-39 op Goede Vrijdagavond 29 maart 2024

door

orgelspel  welkom en mededelingen  aanvangslied          Lied 575:1 ‘Jezus, leven van ons leven’ stil gebed votum en groet openingstekst         De apostel Paulus schrijft: ‘Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van […]

Meditatie bij een kruiswegstaatsie van Willem Hesseling tijdens de vesper in de Stille Week op 28 maart 2024

door

stil gebed (staande) votum en groet openingsverzen Voorganger: Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,’ Allen:             ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. zingen      Psalm 31:13,16 gebed  schriftlezing           […]

Meditatie bij een kruiswegstaatsie van Willem Hesseling tijdens de vesper in de Stille Week op 25 maart 2024 in de Oostpoort

door

stil gebed votum en groet openingsverzen Voorganger: Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Allen: Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. zingen           Psalm 31:1,2 gebed  schriftlezing           Marcus 15:1-15 overweging Wie een rooms-katholieke kerk binnenwandelt, zal ongetwijfeld aan de wanden een […]

Preek over Matteüs 26:36-50 op zondagmorgen 10 maart 2024 (Meedenkdienst)

orgelspel welkom en mededelingen door ouderling van dienst zingen           Lied 562:1 ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Mijn liefste vrienden ontlopen mijn leed, wie mij na staan, houden zich ver van mij.’ (Psalm 38:12) zingen           Psalm 38:6,7,12  de Tien Woorden          ingeleid met Exodus 19:16-20; 25, daarna […]

Preek over Genesis 22:1-14

door

orgelspel  welkom en mededelingen door ouderling van dienst  zingen           Lied 536:1,2 ‘Alles wat over ons geschreven is’ stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER.’ (Psalm 25:15) zingen           Psalm 25a  lezing van het gebod            Tien Woorden als smeking (uit Dienstboek) zingen           Psalm 25:4,5 gebed  […]