Preken van april 2019

6 Items

Preek over Lukas 24:13-35 op zondagmorgen 21 april (Eerste Paasdag)

welkom en afkondigingen zingen           Hemelhoog 169 Daar juicht een toon stil gebed     votum en groet openingstekst        ‘Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt!’ (1 Korinthe 15:20a) zingen           Psalm 118:9,10 lezing van het gebod    uit Kolossenzen 3 Cantorij zingt          Opwekking 751 Ik zie het kruis gebed kindermoment     (hier werden een drietal foto’s vertoond van de […]

Preek over Johannes 19:30 op vrijdagavond 19 april (Goede Vrijdag)

aanvangslied          Psalm 22:8 stil gebed votum en groet        openingstekst      ‘Ook het geslacht, dat nog niet is geboren,                                   zal eenmaal van den Heer getuigen horen, dat Hij ’t volbracht!’ (Psalm 22:13 berijmd.) zingen           Psalm […]

Overdenking tijdens gezamenlijke vesper op donderdagavond 18 april 2019

stilte bemoediging en groet zingen           Gezang 177:1,7 openingsverzen voorganger: O Heer, God van mijn bevrijding, een dag lang schreeuwde ik, bij nacht nog stond ik tegenover U allen: Laat komen voor uw aanschijn mijn gebed, neig uw oor tot mijn geroep! zingen  Psalm 56:4 gebed schriftlezing   Johannes 19:23-30 zingen  Psalm 22:6 overdenking            n.a.v. ‘Toen wist ​Jezus​ dat […]

Preek over 1 Korintiërs 1:23,24 op zondagmorgen 14 april 2019

zingen           Psalm 118:9 stil gebed votum en groet aanvangstekst         De apostel Paulus heeft gezegd: ‘Ik moge ervoor bewaard blijven anders te roemen dan in het kruis van onze Here Jezus.’ (Galaten 6:14a) zingen           Gezang 177:1,2,6,7 lezing van de Tien Woorden      als smeking (vanuit Nieuwe Dienstboek) gebed om de verlichting met de Heilige Geest zingen  (kinderlied) […]

Preek over ‘Real Religion’ op zondagavond 31 maart 2019 (Jongerendienst)

welkom en mededelingen zingen           Opwekking 774 stil gebed votum en groet zingen     1) Zeeën van Recht van Schrijvers voor Gerechtigheid 2) Alive in You geloofsbelijdenis zingen   Heer, U bent mijn leven gebed schriftlezingen   Amos 5:21-24  en Jakobus 1:26-27 preek   Thema: Real Religion Stripboeken. Veel lees ik ze eigenlijk niet meer. Maar van de week moest ik opeens […]