Preken van oktober 2016

3 Items

Preek over Psalm 50 op zondagmorgen 30 oktober 2016

aanvangslied         Gezang 328:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘De naam van God wil ik loven met een lied, zijn grootheid met een lofzang prijzen. Dat behaagt de HEER meer dan offerdieren, dan stieren met hun horens en hoeven.’ (Psalm 69:31,32) zingen (met combo)        Psalmen voor Nu 145 lezing van gebod aan de hand van de […]

Preek over Jesaja 16:1-5 op zondagmorgen 9 oktober 2016 (diaconale zondag over vluchtelingen)

zingen         Gezang 21:1 stil gebed votum en groet               openingstekst        ‘Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op.’ (Matteüs 25:35) zingen          Evangelische Liedbundel 263 lezing van het gebod des Heren         uit Leviticus 19 zingen          Psalm 119:7 gebed om de verlichting met de Heilige Geest gesprek met Dikran, een Syrische vluchteling zingen          kinderlied Evangelische Liedbundel 452 […]

Preek over ‘De mooiste love songs’ op zondagavond 2 oktober 2016 (Jongerendienst)

welkom en mededelingen          zingen         Schrijvers voor Gerechtigheid – Met open armen Opwekking 630 – Vader, U bent goed stil gebed votum en groet filmpje         Denkstof over verkering zingen         Opwekking 597 – Uw liefde is zo prachtig Psalmen voor Nu 145 gebed schriftlezingen      Hooglied 8:1-7 en 1 Korintiërs 13:4-7 door verkondiging         Thema: ‘De mooiste Love Songs’ […]