Preken van februari 2022

3 Items

Preek over Openbaring 9 op zondagmorgen 13 februari 2022

door

orgelspel mededelingen  zingen           Psalm 105:1  stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan, de oordelen die Hij heeft uitgesproken.’ (Psalm 105:4,5) zingen           Psalm 105:2 gebod des Heren   uit Efeze 6 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  […]

Preek over Openbaring 8:6-13 op zondagavond 6 februari 2022 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

door

orgelspel afkondigingen zingen          Psalm 107:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg.’ (Joël 2:1 Herziene Statenvertaling) zingen                       Psalm 107:8 voortzetting viering Heilig Avondmaal   dankzegging dankgebed en gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing               Openbaring 8:6-13 zingen                 Gezang 300:1 verkondiging Gemeente van Jezus Christus, Toen […]

Preek over Openbaring 3:20 op zondagmorgen 6 februari 2022 (viering Heilig Avondmaal)

door

welkom en mededelingen  lied     Psalm 84:1  stil gebed votum en groet lezing deel avondmaalformulier lied  (als lied van verootmoediging)    Evangelische Liedbundel 304:1,2 Vader, vol van vrees en schaamte gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment  Weten jullie wat er afgelopen vrijdag gestart is in Peking in China? De Olympische Winterspelen. Heb je er […]