Preken van september 2017

3 Items

Preek over 1 Petrus 1:15,16 op zondagmorgen 24 september 2017

zingen         Psalm 99:3,8 stil gebed votum en groet openingsteksten  ‘God ben ik, en geen mens, Ik ben in jullie midden, Ik ben heilig.’ (Hosea 11:9b) ‘Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.’ (Johannes 17:19) zingen (met combo)        Evangelische Liedbundel 297 ‘Hier in uw […]

Preek over 1 Petrus 1:3 op zondagmorgen 10 september 2017 (startdienst)

zingen         Psalm 33:8 stil gebed votum en groet openingstekst       ‘Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods ​genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten […]

Preek over 1 Petrus 1:1-2 op zondagmorgen 3 september 2017

zingen         Psalm 111:1 stil gebed votum en groet openingstekst       ‘Een vreemdeling ben ik bij U, een bijwoner gelijk al mijn vaderen.’ (Psalm 39:13b) zingen         Psalm 119:6,7 lezing van het gebod       uit Romeinen 12 zingen   Gezang 7:1,4 gebed om verlichting met de Heilige Geest zingen (kinderlied)          Evangelische Liedbundel 420 kindermoment Zal ik eens iets verklappen? Ik […]