Preken van juli 2022

3 Items

Preek over Openbaring 19:6-9a op zondagmorgen 10 juli 2022 (doopdienst)

door

orgelspel  mededelingen  zingen (met combo)         Psalmen voor Nu 84 stil gebed  votum en groet aanvangstekst        Heer van uw kerk./Gij hebt het woord genomen/en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen,/want hunner is het koninkrijk. (Gezang 335:1) zingen                       Evangelische Liedbundel 278 Laat de kinderen tot Mij komen  de dopelingen worden binnengebracht lezen doopformulier doopgebed […]

Preek over Openbaring 18 op zondagavond 3 juli 2022 (voortzetting en dankzegging heilig avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen door ouderling van dienst zingen          Psalm 65:1 stil gebed openingstekst         ‘Wij worden verzadigd met het goede van Uw huis’ (Psalm 65:b, Herziene Statenvertaling) zingen                       Psalm 65:2,3 voortzetting Heilig Avondmaal   zingen           Gezang 44:1 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing               vervolg serie uit Openbaring, nu hoofdstuk 18  zingen                 Psalm 92:4,5  verkondiging  […]

Preek over Lukas 10:38-42 op zondagmorgen 3 juli 2022 (viering heilig avondmaal en overstap)

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen Gezang 318:1,5  stil gebed votum en groet       aanvangstekst        ‘Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.’ (Psalm 62:2, Herziene Statenvertaling) zingen           Psalm 62:1 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  kinderen naar kindernevendienst schriftlezing     Lukas 10:38-42  zingen           Gezang 326:5 verkondiging          Thema:‘Hoe […]