Preken van augustus 2018

2 Items

Preek over Galaten 6:14a (en de betekenis van het Hugenotenkruis) op zondagavond 26 augustus 2018

zingen           Psalm 65:1 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.’ (1 Korintiërs 1:18) zingen Gezang 177:6,7 gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezing Galaten 6:11-18 zingen           Gezang 192:1,2,3,6 tekstlezing   Galaten […]

Preek over Handelingen 17:16-34 (2) op zondagmorgen 19 augustus 2018

zingen           Psalm 105:1 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten; opdat men op aarde uw weg kenne, onder alle volken uw heil.’ (Psalm 67:2,3) zingen           Psalm 67:1,2 lezing van het gebod des Heren uit Romeinen 13 zingen           Gezang 437:1,2 gebed om […]