Preken van juni 2023

3 Items

Preek over Exodus 18 op zondagmorgen 25 juni 2023

door

welkom en mededelingen  zingen           Lied 967:1,4 ‘Zonne der gerechtigheid’  stil gebed votum en groet  aanvangstekst        ‘Draagt elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling.’ (Galaten 6:2) zingen           Psalm 84a ‘Wat hou ik van uw huis’ lezing gebod           Romeinen 12:1-8  zingen (met combo)                     Hemelhoog 402 ‘U maakt ons één’ gebed om de verlichting […]

Preek over Glas 31 ‘Bileam en de sprekende ezelin’ op zondagmiddag 18 juni 2023 (Goudse Glazendienst)

door

inleidend orgelspel           Triosonate II in c-moll, BWV 526 – J.S. Bach (1685-1750) welkom en mededelingen  zingen                       Psalm 104:1  stil gebed votum en groet       aanvangstekst         ‘Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. Alles hebt U met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde.’ (Psalm 104:24) zingen           Psalm 104:3, 7, 8 (3,8 […]

Preek over de Drie-eenheid op zondagavond 4 juni 2023 (Zondag Trinitatis)

door

zingen           Psalm 33:1,2 stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Wie anders kan de wereld overwinnen dan iemand die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest […]