Preken van augustus 2016

3 Items

Preek over Job 1:1-5 op zondagavond 28 augustus 2016

aanvangslied  Psalm 103:1 stil gebed votum en groet                     aanvangstekst       ‘Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie Hem vrezen.’ (Psalm 103:13) zingen          Evangelische Liedbundel 242 gebed om verlichting met de Heilige Geest schriftlezingen      Job 1:1-5 en […]

Preek over Lukas 14-15-24 op zondagmorgen 21 augustus 2016 (afsluiting VBW)

Welkom en afkondigingen Zingen         Psalm 87:1,4 Stil gebed     Votum en groet Zingen       Evangelische Liedbundel 298 Tien Geboden in kindertaal en op rijm       Ken je de tien woorden? Woorden één tot tien? Zeg eens: wat is dan één? Eén: dat is de Heer alleen. Twee: dat zijn de Heer en jij; waar jij bent […]

Preek over 1 Korinthe 9:24-27 op zondagmorgen 14 augustus 2016

zingen          Psalm 84:1 stil gebed votum          en groet openingstekst        ‘Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons […]