Preken van april 2018

3 Items

Preek over 1 Petrus 4:7a op zondagmorgen 22 april 2018

zingen         Psalm 98:1 stil gebed votum en groet openingstekst       In z’n tweede brief schrijft Petrus: ‘Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.’ (2 Petrus 3:13) zingen         Gezang 285:1,2 lezing van het gebod       vanuit Kolossenzen 3 zingen         Gezang 285:3,4 gebed om verlichting […]

Preek over 1 Korinthe 15:55a,57 op zondagavond 15 april 2018

zingen         Psalm 93:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst       ‘Laat ons juichen om Uw overwinning.” (Psalm 20: 6a) zingen                    Psalm 93:3,4 gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezing          1 Korinthe 15:50-58 zingen          Gezang 218:1,4,8 tekstlezing   ‘Dood, waar is je overwinning?…. Maar laten we God danken, die ons door Jezus […]

Preek over Johannes 20:1-10 op zondagmorgen 1 april 2018 (Eerste Paasdag)

welkom en afkondigingen zingen         Psalm 136:1,2,11,13 stil gebed votum en groet openingstekst       ‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.’ (1 Petrus 1:3) zingen          Zingende Gezegend 161 ‘O […]