Preken van januari 2018

5 Items

Preek over 1 Petrus 3:15 op zondagavond 28 januari 2018 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

zingen         Gezang 319:1,5 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op U gevestigd.’ (Psalm 39:8) zingen          Psalm 130:3,4 voortzetting Heilig Avondmaal lezen aan tafel    1 Johannes 4:17-19 zingen aan tafel  Psalm 107:3 gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezing  1 Petrus 1:3-5; 18-21 […]

Meditatie over 1 Petrus 3:8 op zondagmorgen 28 januari 2018 (viering Heilig Avondmaal)

aanvangslied         Psalm 100:1,2 stil gebed votum en groet openingstekst ‘Laat onder u de gezindheid zijn, die Christus Jezus had.’ (Filippenzen 2:5) zingen          Gezang 481:2,4 gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment Dit keer is het weer wat kleiners dat ik heb meegenomen. Kijk hier, weet je wat het is? Een gum. Die zag […]

Preek over Glas 51 ‘Christus Salvator Mundi’ op zondagmiddag 21 januari 2018 (Goudse Glazendienst)

zingen          Psalm 98:1 stil gebed votum en groet      aanvangstekst       ‘Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.’ (Johannes 12:47b) gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezingen   Johannes 3:14-18 en 14:1-6 zingen          Gezang 75:1,6 verkondiging     Christus Salvator Mundi – Christus Redder der wereld Gemeente van Jezus […]

Preek over 1 Petrus 3:1-7 op zondagmorgen 14 januari 2018

zingen         Psalm 133:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst   ‘Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.’ (Galaten 3:28:28 […]

Liedpreek over Gezang 398 ‘Door goede machten’ op zondagavond 31 december 2017 (oudjaarsdienst)

zingen         Psalm 90:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Des daags zal de HERE zijn goedertierenheid gebieden, en ’s nachts zal zijn lied bij mijn zijn, een gebed tot de God mijns levens.’ (Psalm 42:9) zingen   Psalm 42:5,7 gebed schriftlezing           Handelingen 16:16-25 zingen  Gezang 398:1,2 deel 1 liedpreek Gemeente van Jezus Christus, Dat ging […]