Preken van februari 2023

4 Items

Preek over Lukas 19:1-10 op zondagmorgen 19 februari 2023

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Psalm 146:1 ‘Zing mijn ziel voor God uw Here’               stil gebed votum en groet openingstekst ‘In de morgen, HEER, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht.’ (Psalm 5:4) zingen (met combo)         Lied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ lezing […]

Preek over Exodus 12 op zondagavond 5 februari 2023 (voortzetting en dankzegging heilig avondmaal)

door

orgelspel  welkom en mededelingen door ouderling van dienst  zingen           Psalm 33:1 ‘Komt nu met zang en roer de snaren’ stil gebed votum en groet  openingstekst         ‘Doe de oude desem (dat is gist) weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood, omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht. Laten we daarom het feest […]

Preek over 1 Samuël 20 (David en Jonathan) op zondagmorgen 29 januari 2023 (Schoolkerkdienst)

door

Orgelspel  Welkom en afkondigingen  Zingen  Psalm 119:24 ‘Aan wie U dient heb ik mijn hart verpand’ Stil gebed      Votum en groet Aanvangsteksten       ‘Een echte vriend blijft altijd een vriend.’ (Spreuken 17:17a, vertaling van Het Boek). ‘Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat Ik zeg.’ (Johannes 15:14a, vertaling van Het Boek) Zingen          Psalm […]