Preken van maart 2021

6 Items

Preek over Filippenzen 2:5 op zondagmorgen 28 maart 2021 (Palmzondag)

door

orgelspel welkom en mededelingen  stil gebed  votum en groet openingstekst       ‘Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.’ (Zacharia 9:9) lied     Psalm 118:7,8 lezing gebod         vanuit 1 […]

Preek over 2 Korinthe 5:3,4 op zondagmorgen 21 maart 2021

door

welkom en mededelingen  stil gebed  votum en groet  openingstekst  ‘We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.’ (2 Korintiërs 4:10) lied     Gezang 173:3,4 lezing gebod          Kolossenzen 3:12-17 gebed om verlichting met de Heilige Geest kindermoment Vandaag is de […]

Preek over Hebreeën 13:13 op zondagavond 14 maart 2021

door

welkom en mededelingen door ouderling van dienst stil gebed  votum en groet openingstekst Het is om U dat ik word afgeweerd, om U draag ik het brandmerk van de schande, verbroken zijn de broederlijke banden, de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van wie U smaadt kwam op mij neer en met […]

Preek over Matteüs 6:5-13 op woensdagavond 10 maart 2021 (Biddag voor Gewas en Arbeid)

door

orgelspel welkom en mededelingen  stil gebed  votum en groet openingstekst ‘U die ons bidden hoort – tot U komt de sterveling.’ (Psalm 65:3) lied     Psalm 65:1,5 gebed om verlichting met de Heilige Geest schriftlezing                        Matteüs 6:5-13 verkondiging          Gemeente van Jezus Christus, Vaak valt Biddag in de Veertigdagentijd. Veelzeggend misschien. Want van oudsher is […]

Preek over Matteüs 6:16-18 op zondagmorgen 7 maart 2021

door

welkom en mededelingen  stil gebed  votum en groet openingstekst ‘Uit de diepte roep ik tot U, HEER, Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade.’ (Psalm 130:1b,2) lied (met combo)    Psalmen voor Nu 130 lezing gebod           uit Matteüs 25:31-40 lied (via Nederland Zingt)  Gezang 473:1,2,9,10   gebed om verlichting met de […]