Preken van mei 2020

3 Items

Preek over Psalm 47:6 op donderdag 21 mei 2020 in de Oostpoort (gezamenlijke online-dienst op Hemelvaartsdag)

zingen                       Kroon Hem met gouden kroon  stil gebed votum en groet aanvangstekst        In Zijn afscheidswoorden zei de Here Jezus tegen zijn discipelen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’ (Matteüs 28:18) zingen           afwisselend Psalm 47:1 (Oude Berijming), Opwekking 359:1, Psalm 47:3 (Oude Berijming) en Opwekking 359:2 gebed om de […]

Preek over Genesis 32:23-33 op zondagmorgen 17 mei 2020 (online-dienst)

orgelspel welkom en mededelingen stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Al in de moederschoot heeft Jakob zijn broer beetgenomen, en in de kracht van zijn leven worstelde hij met God. Hij worstelde met een engel en overwon; onder tranen smeekte hij hem om een gunst. In Betel vond God hem, daar sprak hij al tot […]

Preek over Filippenzen 2:12b,13 op zondagmorgen 10 mei 2020 (online-dienst)

orgelspel welkom en mededelingen stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de ​zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op ​Jezus, de grondlegger en […]