Preken van oktober 2018

4 Items

Preek over ‘Daar zit muziek in!’ op zondagavond 14 oktober 2018 (jongerendienst)

welkom en mededelingen zingen           Opwekking 764 De Zegekroon stil gebed votum en groet zingen   Psalmen voor Nu 130 gebed schriftlezingen 1 Kronieken 25:1-8 en Openbaring 5:9-16. zingen           Opwekking 428 verkondiging          ‘Daar zit muziek in!’ Gemeente van Jezus Christus, ‘Music was my first love and it will be my last. Music of the future and music […]

Preek over Exodus 33:12-23 op zondagavond 30 september 2018 (voortzetting en dankzegging heilig avondmaal)

zingen            Psalm 25:4 stil gebed votum en groet openingstekst        ‘Ik vraag van de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven.’ (Psalm 27:4) zingen           Gezang 319:1,4,5 voortzetting Heilig Avondmaal aan tafel werd Efeze 2:6-10 gelezen en Evangelische Liedbundel 203:1,2 gezongen gebed om de […]

Preek over Exodus 33:1-11 op zondagmorgen 30 september 2018 (viering heilig avondmaal)

aanvangslied          Psalm 27:1 stil gebed votum en groet openingstekst                   ‘Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent.’  (Psalm 27:5b, Herziene Statenvertaling) zingen      Psalm 27:2,3 gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment Ik heb hier een fles wijn. Deze schenken de diakenen in de bekers. […]